Maskiner

Vår maskinpark

Vi har allt från manuell svarv, CNC-styrd svarv, kap till 5-axliga maskiner samt ett stort kunnande för att tillmötesgå era behov.

 

Horisontella fleroperationsmaskiner

 

Vertikala fleroperationsmaskiner

Mazak Integrex I200-1500 med ABB IRB 2600ID

 

Mazak VTC-20 B

1120 x 510 x 510, 7 000 rpm

Mazak VTC300II

1740 x 760 x 660, 12 000 rpm, 4-axlig

Mazak VCQ20/50B

1000 x 508 x 600, 3 000 rpm

Mazak Variaxis 630 II

630 x 765 x 510, 5-axlig, 2 paletter, 12 000 rpm

 

Mazak FH-4800

560 x 610 x 560, 2 paletter, 25 000 rpm

 

Fleroperationssvarv

Mazak Quick-Turn Nexus 250-II MS

Ø380/77 x 575

 

 

 

Mazak H415

560 x 560 x 510, 2 paletter, 10 000 rpm

 

 

Mazak H400N

560 x 560 x 510, 6 paletter, 10 000 rpm

 

 

Mazak HTC

400 560 x 560 x 510, 2 paletter, 10 000 rpm